Giới thiệu sách Nạn buôn người của tác giả Tôn Phi và Nhà xuất bản Sống Mới.

Nạn buôn người. Tác giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Trợ lý: teacherkimngan@hotmail.com.


Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s