Cầm đồ, cho vay nặng lãi từ đâu mà có?

Không chỉ hoạt động trong thành phố, các băng cho vay nặng lãi đã về cả làng quê.

Các mạng như Zalo đã tiếp tay cho cầm đồ, cho vay nặng lãi. Bên Hàn Quốc có ứng dụng Kakaotalk cũng như Zalo bên Việt Nam nhưng chưa thấy lừa đảo trên Kakaotalk bao giờ.

Tôi không tin là với mật độ 50 mét/ 1 viên công an hay dân phòng, có một kẻ nào qua mặt được công lực Việt Nam để tổ chức cầm đồ, cho vay nặng lãi, mà lại dám dán cả tờ rơi, áp phích quảng cáo như thế này.

Các lực lượng chính trị chắc chắn không tha cho nhau và chắc chắn dân thường phải chịu ảnh hưởng của màn binh đao vô hình.

Người ta nói, văn hoá thấp dẫn đến kinh tế suy kiệt. Điều này xảy ra đúng với dân tộc Việt Nam. Nếu là Do Thái, bạn đi giữa đường không bao giờ thấy tờ rơi cho vay nặng lãi như thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s