Giới thiệu từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary của đại học Oxford.

Bản thứ 8.

Giấy mỏng và đẹp như giấy in Kinh Thánh.

Mua mới, giá 500.000 VNĐ (vật giá năm 2020).

Mua tại cửa hàng sách Charlie Sài Gòn chỉ 250.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Email đặt sách: tonphi2021@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s