Bàn về ý tưởng cửa hàng tự phục vụ.

Ảnh minh họa tư liệu: Bạn tôi, kỹ sư Nguyễn Trần Phương, đang thuyết trình cho tôi hình thức nhà xuất bản tự động. Bản quyền ảnh: Charlie.

Nhà xuất bản Sống Mới của triết gia Tôn Phi là nhà xuất bản thứ 3 tại châu Á áp dụng hình thức cửa hàng tự phục vụ. Khách lên đó lựa sách, cầm về đọcvà sau đó tự trả tiền. Khi nào có thì khách trả, bạn không cần phải đòi.

Nhiều lần tôi đi chơi, đang tản bộ thì tự dưng nhận được tiền trong tài khoản. Đó là do khách trả tiền sách.

Sau 6 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng, cửa hàng tự phục vụ là một giải pháp thành công.

Không những vậy, mô hình này có thể áp dụng cho nhiều nơi trên toàn quốc. Mỗi người dân Việt Nam cần được có một tín dụng như vậy.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi. (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

2 comments

  1. Em vừa đọc bài về tín dụng này của Anh ạ.
    Rất hay kinh doanh là chữ tín ạ.
    Em cám ơn Anh Phi

    Like

Leave a Reply to Nguyễn Hà River Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s