Giới thiệu Phần II của sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản, Lê Minh Tôn.

Phần II. Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.

Tác giả: Lê Minh Tôn.

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Giá sách:

Sách PDF: 250.000 VNĐ.

Sách in: 500.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Lưu ý: Các bạn có thể tải sách trước, trả tiền sau. Không nhất thiết phải trả tiền ngay.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s