Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, chuẩn bị giao sách Hữu thể và tự do của tác giả Nguyễn Huy Canh

Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, chuẩn bị giao sách Hữu thể và tự do của tác giả Nguyễn Huy Canh cho khách yêu.

Số ISBN: 979-8407130758
Mọi sinh viên ngành vật lý, triết học, và kể cả văn học, nên mua cuốn sách này. Sách do Tập đoàn xuất bản Charlie bảo hộ quyền tác giả trên toàn cầu.
Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com
Điện thoại: 090 8599066
Trân trọng cám ơn quý vị.

Giá sách:

Sách PDF: 250 000 VNĐ. (giao sau 10 phút)

Sách in: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: tonphi93@icloud.com.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s