Mỹ Hân Sa Chi Lê, thư cám ơn ông Tôn Phi.

Bà Mỹ Hân. Ảnh tư liệu.

29 THÁNG BẢY 2022 BỞI TÔN PHI

Mỹ Hân Sa Chi Lê, thư cám ơn ông Tôn Phi.

Kính chào ông Tôn Phi, giám đốc Trung tâm Văn Bút Việt Nam.

Mỹ Hân đã nhận được những cuốn sách quý từ triết gia Tôn Phi. Xin đa tạ.

Kính gửi triết gia Tôn Phi tấm ảnh chân dung của Mỹ Hân.

Cũng xin đa tạ sự ưu ái của triết gia Tôn Phi dành cho hãng âm nhạc Sa Chi Lê. Dù chúng tôi chỉ là một hãng tư nhân ở Canada.

Tôi hiểu những khó khăn của ông khi làm việc tại quốc nội. Chúc cho Tập đoàn xuất bản Charlie của triết gia Tôn Phi ngày một phát triển.

Canada, tháng 04 năm 2022.

Mỹ Hân.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s