Lá thư của một người bạn đại học Văn Khoa Sài Gòn cũ gửi cho ông Tôn Phi.

Ảnh: Ông Trần Tư Bình, bạn cùng trường của ông Tôn Phi.


Đây là ông Trần Tư Bình, một cựu sinh viên đại học Văn Khoa Sài Gòn cũ, nay đã thành danh bên Úc.
Ông Tư Bình gửi thư về thăm ông Tôn Phi, kèm theo một phần động viên.

Thú thực với các bạn, Tôn Phi tổ chức một buổi tiệc ở nhà hàng Dahi Handi hết 700.000. Gửi cho bạn xem ảnh, bạn hỏi hết bao nhiêu tiền. Tôn Phi khai giá lên, hết 2 triệu. Bạn chuyển 2 triệu vào tài khoản ACB của Tôn Phi, đài thọ cho cuộc nhậu. Tóm tắt cả một quá trình, nhà xuất bản Tôn Phi lời 1 triệu 3.

Bạn cùng trường có những người rất hào phóng. Anh Nguyễn Đức, cùng khoa văn, trước mình 10 khóa, chưa gặp mình lần nào, cho mình 5 triệu để làm sách. Sau đó hai anh em cũng đã đi uống cà phê ở nhà sách trên đường Bắc Hải.

Tiền nong đôi khi không phải vấn đề, nhưng đây là cơ hội để giao lưu và gặp gỡ. Tôn Phi đứng ra kết nối để mọi người biết mặt nhau.

Hiện nay, rất nhiều người biết, Việt Nam sắp có một sự thay đổi lớn. Vì vậy vô số tác giả gửi bản thảo sách của họ về cho nhà xuất bản Sống Mới của Tôn Phi theo địa chỉ:
tonphi2021@hotmail.com (gặp ông Tôn Phi)
huonggiang@shop-charlie.com (gặp thư ký Hương Giang).
Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s