Giới thiệu sách Lược khảo về khoa cử của nước Việt Nam của tác giả Trần Văn Giáp và Tôn Phi.

Lược khảo về khoa cử nước Việt Nam

Tác giả: Tôn Phi, kế thừa và viết tiếp của Trần Văn Giáp.

Nhà xuất bản: Sống Mới xuất bản.

Năm phát hành: 2022.

Giá sách:

Sách Pdf: 250 000 VNĐ.

Sách in: 450. 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Sau khi thanh toán tiền sách, các bạn tải sách về tại đây:

Trân trọng cám ơn các bạn.

Phụ lục: Mời quý vị xem clip Mẹ yêu, một cảnh làm sách của nhà xuất bản Sống Mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s