Chào tháng mới, thấm thoắt đã hơn nửa năm rồi.

Image 1. Anh Phi và bạn, chị Shraynek, người Cambodia ngồi trên ghế băng. Ảnh tư liệu 2017.

Chào tháng mới, thấm thoắt đã hơn nửa năm rồi. Chúc cho bản thân tôi, gia đình và những người tôi yêu thương được bình an và hạnh phúc. Được nhiều sức khỏe và thành công.

Nâng chén rượu cay ta uống

Phố vắng không người mình ta say

Lối nhỏ u buồn mình ta bước

Nước mắt lệ nhà mình ta rơi.

Em Huỳnh Văn Giàu, đồng nghiệp bảo vệ viết tặng anh Tôn Phi.

One comment

Leave a Reply to Hoàng Kim Bảo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s