Cuộc so găng giữa Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông.

Từ trái sang phải: Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch.

Tưởng Giới Thạch, được vương quốc Anh đề nghị sử dụng 2 quả bom nguyên tử mà nước này cho để tiêu diệt quân đội Mao Trạch Đông. Nhưng Tưởng đã từ chối nhận và sử dụng. Lý do, Tưởng Giới Thạch không muốn thiêu chết đồng bào. (Cũng giống như, miền Nam Việt Nam có bom CPU mà không dám dùng).

Dòng họ Khổng, con cháu Khổng Tử, theo Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan.

Chúng ta biết rằng, trong chiến tranh, chỉ có thắng và thua, không có thiện hay ác.

Tương truyền, có một lần, để chặn phát xít Nhật, Tưởng Giới Thạch đã cho mở đê. Điều này dẫn đến cái chết của khoảng 1 triệu người dân Trung Quốc. Thông tin do học giả Nguyễn Hiến Lê bên Việt Nam đưa ra. Xem cuốn Lịch sử thế giới của Nguyễn Hiến Lê.

Tôi đến thăm nhà nghệ nhân khắc gỗ giỏi bậc nhất Việt Nam, ông Nguyễn Phú Thế Huynh. Ông mở cho tôi xem bản sao của bức Thanh Minh Thượng Hoạ Đồ. Trong lúc chạy nạn, Tưởng Giới Thạch mang được bức tranh quý giá ấy đi theo. Bức tranh Thanh Minh Thượng Hoạ Đồ nằm ngoài sức tưởng tượng của các họa sĩ châu Âu và cả Việt Nam đương thời.

Nhìn chung cả cuộc chiến giữa Quốc dân Đảng và Cộng sản Đảng ở Trung Hoa thì:

Hiện tại chưa phải chung cuộc. Phần thắng đang tạm nghiêng về Cộng sản Đảng.

Trong hiệp thứ nhất, Tưởng Giới Thạch thua là do không dám dùng vũ khí nguyên tử, chứ không phải do Tưởng Giới Thạch thua. Nếu dùng hết sức mạnh hỏa lực, Tưởng Giới Thạch sẽ thắng.

Nền văn hiến của Trung Hoa chuyển sang đảo Đài Loan.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách Lịch sử văn minh nhân loại của tác giả Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s