Nhà văn Tôn Phi, tác giả sách Việt sử đại cương, chuẩn bị giao sách quý cho khách yêu.

Sách Việt sử đại cương là một bản tóm tắt lịch sử Việt Nam trong vòng 250 trang A4.

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB

Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Điện thoại hỗ trợ: 090 8599066

Giá sách: PDF: 250.000 VNĐ. Sách in: 450.000 VNĐ.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

5 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s