Ma-ri Ma-đơ-len, tấm lòng hiếu thảo đến tận cùng.

Con người có linh hồn và có thể xác. Ma-ri Ma-đơ-len biết được Đức Giê-su chính là cha phần linh hồn của mình.

Kinh Thánh Tân ước là một hiện tượng kỳ lân. Trừ Đức Giê-su ra thì các nhân vật có cuộc đời nhầy nhụa.

Bối cảnh đương thời, giáo hội cũ (giáo Giu-đa) phải nhường chỗ cho giáo hội mới, qua sự hiện đến của Thượng Đế trong xác thịt. Bằng một cách nào đó, cô gái điếm Ma-ri Ma-đơ-len nhận biết được Đức Giê-su chính là đấng Christ, một điều mà không thầy thông giáo hoặc luật sĩ nào đương thời làm được.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s