Vì sao nói Trung cộng (Trung Hoa đại lục) không bao giờ dám đánh Đài Loan?

Bản chất của Trung Hoa đại lục vẫn giữ nguyên thời Mao Trạch Đông, hiếp đáp người yếu thế. Trung cộng ức hiếp Đài Loan nhưng không dám đánh thật, vì sao vậy?

Vì Hoa Kỳ đã chế tạo được quả bom nguyên tử có sức công phá gấp 1000 lần quả bom đã ném xuống một trong hai thành phố Trường Kỳ và Quan Đảo của Nhật Bản. Bản thân Trung cộng cũng biết mình có thể chịu được mấy quả 2 loại này.

Trên khắp bầu trời, không quân Mỹ chiến thắng tuyệt đối. Biểu tượng của nước Mỹ là con chim ưng. Con chim ưng bay trên bầu trời, thấy con rắn nào lộn xộn là chim ưng bầu xuống, mổ một phát vào đầu, đi đời con rắn luôn.

Ảnh: Bà Nancy Pelosy, nhân vật quyền lực số 2 nước Mỹ hiện tại, sang thăm Đài Loan.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s