Địa chỉ mới để gửi ủng hộ cho nhân dân Ukraina.

Ảnh: Anh Phan Châu Thành và con trai. Ảnh tư liệu.

Phan Châu Thành.

Nhiều bạn hỏi mình làm thế nào để đóng góp cho Ukraina, mình đăng lại nhé (đã thêm tài khoản paypal: tomek@tgroupe.pl)

1. Ở Việt Nam: các bạn

Nguyễn Thị Mai Anh,

STK: 00894012202,

NH Tp bank, CN Hà Nội

của bạn @Nguyễn Mai Anh ở Hà Nội

Nguyễn Ngọc Hải

19037204289011

Techcombank

của bạn @Hanny Nguyen ở Sài Gòn

2. Ở Ba Lan và các nước châu Âu:

Palacyk Foundation

IBAN: PL67 1140 1010 0000 3432 5600 1001

3. Ở các nước khác:

Tài khoản Paypal: tomek@tgroupe.pl

Hoặc:

Palacy Foundation

67 1140 1010 0000 3432 5600 1001

SWIFT: BREXPLPWMBK

Addres: ul. Kosciuszki 34 L.105 Wroclaw.

Bank’s name: mBank SA.

Foundation là quỹ do mình đứng đầu, quản lý và chịu trách nhiệm, là một non-profit organization, hoạt động không được phép có lãi theo luật Ba Lan.

Các bạn chuyển đâu cũng được.

Mình cảm ơn rất nhiều nhé. Từ những người Việt – cùng với tình yêu.

Viva Ukraina !

Ba Lan, ngày 12 tháng 05 năm 2022.

Phan Châu Thành.

Nhà văn Tôn Phi trân trọng giới thiệu.

(Tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com).

Donate us button

Ủng hộ cho Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine.

Donate us

1,00 US$

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s