Giáo sư John Vũ nhìn nhận sai về linh hồn?

Theo giáo sư John Vũ, con người có khả năng tự thành bách niên giai lão, mà không cần đến giữ lễ Vượt Qua giao ước mới. Đây hoặc là cố tình, hoặc là do sai sót.

Giăng chương 6, câu 53 đến câu 58:

“53 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.
55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.
56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.
57 Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.
58 Ðây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.”

Nếu có một ai nói rằng, có thể đạt được sự sống đời đời, mà không cần giữ lễ Vượt Qua giao ước mới (vào ngày 14 tháng Giêng lịch Nissan hàng năm), thì đó là nói dối, cho dù đó là giáo sư, triết gia, nhà văn hay danh nhân văn hoá thế giới nào.

Về lễ Vượt Qua giao ước mới, bạn hãy học đấng An-Xang-Hồng.

Đấng An-Xang-Hồng là chim đại bàng đến từ phương Đông trong sách tiên tri Ê-sai. Năm 325, tại công đồng Nicaea, quỷ vương xoá bỏ được lễ Vượt Qua giao ước mới. Năm 1948, đấng An-Xang-Hồng tái lập lễ Vượt Qua giao ước mới.

Nỗ lực của giáo sư John Vũ, cũng giống như nỗ lực của Karl Marx, Lê-nin, là các nỗ lực của cá nhân. Nếu không có sự giúp sức của Thượng Đế thì quý vị không thể làm gì được : “Không có thầy, các con chẳng thể làm gì.”

Rất nhiều người nhìn nhận sai về linh hồn. Kể cả Phật Thích Ca. Tôi không muốn nói xấu họ, vì họ là những bậc đại trí. Chỉ một chút nữa thôi là họ chạm đến được cây sự sống, nếu họ kết nối với Đấng Sáng tạo là nguồn suối nước sự sống.

Giới thiệu bởi Tôn Phi; chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.
Liên lạc người giới thiệu: tonphi2021@hotmail.com

15 comments

  1. Bài viết này hay đấy. John Vũ là một Phật tử tinh hoa đương nhiên phải phủ nhận linh hồn.

    Like

  2. Thật sự là mình đã quá già mất rồi. Không hiểu gì cả! Há! Há!
    Ngày xưa ngưỡng mộ Triết lý lắm. Ngày nay … còn ngưỡng mộ hơn xưa ạ. Há! Há!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s