Truyện ngắn: Cô em cùng lớp.

Cô em cùng lớp đến thăm nhà tư bản Tôn Phi.
Từ ngày Tôn Phi ra được nhà xuất bản, bọn căm thù. “Hắn có đồng tiền nào đâu mà hắn xưng là nhà tư bản.”
Con người ganh tị. Phi ra được sách mà hắn không ra được sách.
Cô em đang làm nhân viên văn phòng. Dù được dù không, cô em cũng lên thăm tôi.

“Anh Phi ơi. Em đọc báo thấy tên anh. Em sẽ mua sách ủng hộ anh.”

Thực ra, lên thăm nhau là đã quý.

Đó là chuyện trong gia đình. Chuyện ngoài xã hội, từ ngày tôi ra được cuốn Việt sử đại cương, có một đám sử nô căm thù tôi luôn.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 04/08/2022.

Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s