Vì sao nói trên đời này không thể có quân đội nào đánh thắng được quân đội Mỹ?

Al Zawahiri, ảnh tư liệu.

Ngày 31 tháng 07 năm 2022, quân đội Mỹ đã giết Al Zawahiri, như giết một con chó.

Al Zawahiri trú tại Afganishtan, nơi có đảng Taliban vừa mới cướp được chính quyền. Đảng Taliban còn chưa dám tuyên truyền là đánh thắng Mỹ.

Việc đưa ra được một định nghĩa ai là khủng bố, ai không, rất khó khăn. Có thể không làm được.

Trên đời này không thể có quân đội nào thắng được quân đội Mỹ. Chẳng qua Mỹ không muốn sử dụng hỏa lực tối đa, kẻo chết oan dân thường. Vì vậy trong một số trường hợp, Mỹ phải rút lui, mà chúng ta tưởng là họ thua, như khi Mỹ rút lui khỏi Afghanistan năm 2022.

Nước Mỹ khủng hoảng triết lý. Còn về kỹ nghệ, trong khoảng 200 năm nữa (thế giới này liệu có tồn tại được thêm 200 năm), không thể có nước nào vượt được nước Mỹ.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 4 tháng 8 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn),
Tonphi2021@hotmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách Lịch sử văn minh thế giới, isbn_9798441820615 của ông Tôn Phi.

2 comments

Leave a Reply to Nam Tran Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s