Vấn đề bảo vệ ngôn ngữ tiếng Việt.

Ảnh: Nhà khoa học Tôn Phi phát biểu tại hội thảo quận 3.

Tôi từng có dịp giao lưu với ông Nguyễn Đăng Hưng, nhà bảo vệ ngôn ngữ tiếng Việt. Điều đáng nói, ông Hưng là giáo sư cơ học, vật lý, chứ không phải người chuyên ngành văn học và ngôn ngữ.

Trong một thời gian dài, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đã bỏ tiền túi ra để bảo tồn ngôn ngữ tiếng Việt. Ông tổ chức các hội thảo khoa học về tiếng Việt và xây viện tiếng Việt.

Ở bên nước ngoài, chúng tôi được sự tài trợ của một số cá nhân, như anh David Tôn Lai. Thời gian thì không có nhiều. Người góp công, người góp của.

Cái khó là phải tạo ra được một thế trận Tư Bản chủ nghĩa để cung cấp tài chính cho những văn nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ ngôn ngữ tiếng Việt. Nhà xuất bản Sống Mới của ông Tôn Phi đã đưa ra được giải pháp cho nan đề này.

Thực ra, không có tiền, chúng ta vẫn có thể làm khoa học được. Nếu có đam mê và tài năng thực thụ. Chẳng hạn, anh Lê Văn Vinh, buôn bán thiết bị kỹ thuật, vẫn có thể nghiên cứu triết học, luật học.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 05 tháng 08 năm 2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s