Việt sử đại cương: Nên dạy sử theo lối chi tiết hay theo lối phác thảo?

Đôi bạn trẻ đang làm sách Việt sử đại cương. Ảnh minh họa tư liệu.

Nếu dạy sử theo lối chi tiết, chỉ cần một chi tiết của thầy cô sai thôi, cả chương trình sẽ bị hỏng. Vì vậy, nhà xuất bản Sống Mới và tác giả Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) đề nghị dạy sử theo lối phác thảo. Nghĩa là, cho các em biết được tổng quát của vấn đề, không đi sâu vào ngày tháng năm sinh.

Vì sao học sinh chán môn sử, trong khi sử là khoa học dẫn đường? Tại vì người ta đề thi lịch sử cứng nhắc. Một đề thi tốt sẽ khuyến khích khả năng tìm tòi sáng tạo, dựa trên cốt truyện lịch sử có thật. Triết Nho gọi đó là thuật nhi tác và thuật nhi bất tác.

Trong sử học không có thần đồng. Nếu có một thần đồng trong sử học thì đó là một người bất hạnh, hoặc là một con vẹt.

Ngày nay, tình hình thế giới biến đổi rất nhanh. Mỗi nhà, mỗi người phải làm cuốn lịch sử cho chính mình, không ai làm thay các bạn.

Ba chị em đang đọc sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, năm 2022.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s