Bạn có tự tin mình là nhà khoa học đầu ngành?

Để là nhà khoa học đầu ngành, trước tiên cần có kiến thức cơ sở ngành vững chắc.

Thầy giáo Lê Minh Tiến ở đại học Mở vừa viết một bài kiến nghị giảm học phí đại học. Thầy nói: Hi vọng sau bài này của tui, Chính phủ sẽ có động thái trước xu hướng tăng học phí đại học! Nếu chính phủ không giảm giá, học sinh-sinh viên sẽ chọn học trường nước ngoài, hoặc trường quốc tế đang đóng đô trên chính quê hương Việt Nam.

Tiếp đến, bạn thấy mình phù hợp với môi trường khoa học nào? Phải tắm mình trong môi trường khoa học đó.

Là một nhà khoa học, để xưng là nhà khoa học đầu ngành, bạn phải am tường kinh điển dân tộc, bên cạnh ngành nghề chuyên môn. Chúng tôi thấy nền văn hiến đang sống lại. Chúng ta không được giấu dốt, để hạ mình đi chơi với người giỏi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành các chuyên gia đầu ngành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s