Địa chỉ bán Kinh Thánh ở Sài Gòn và Hà Nội.

Một bạn nữ đang đọc Kinh Thánh. Ảnh minh họa. Bản quyền ảnh: Charlie.

Địa chỉ bán Kinh Thánh ở Sài Gòn và Hà Nội.

Đặt mua tại: teacherkimngan@hotmail.com. Bạn đọc gửi thư đặt mua, xin cho biết số nhà, số phone và địa chỉ người nhận. Cửa hàng sách-máy tính Charlie, uy tín kể từ tháng 9 năm 2021.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s