Nhà văn Tôn Phi, tác giả sách Phân tích Truyện Kiều, chuẩn bị đi giao sách cho khách.

Khoảnh khắc năm cũ.
Một năm sáng chói của Tôn Phi với tác phẩm “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản”. Cuốn sách gây nên một cơn sốt lớn trên toàn cầu.

Truyện Kiều là tác phẩm của Nguyễn Du.

Thời sinh viên, chúng tôi được học về truyện Kiều chung với các tác phẩm khác trong môn Văn học cổ điển Việt Nam II.

Đặc biệt trong sách này có các bài viết của tiến sĩ Phạm Cao Dương.

Giá sách: 500.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

2 comments

  1. HS học TK có trả lời đc khúc mắc này k0?: Sao Từ Hải phải chết đứng chứ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s