Phương pháp làm giảm học phí đại học.

Phương pháp làm giảm học phí đại học. Phương pháp 1 là mời Tư Bản chủ nghĩa vào mua bonds của các nhà trường.

Nếu nhà trường bán được bonds cho thế giới tư bản thì khi ấy, trường đại học không cần thu tiền của sinh viên, tỉ như các trường đại học bên Đức.

Một trường đại học không thể làm giàu bằng cách tăng học phí. Điều đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa lạm phát của xã hội.

Trường đại học kinh tế. Đáng lẽ sinh viên đi học phải không tốn tiền. Vì ông hiệu trưởng phải là một nhà kinh tế học lỗi lạc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s