Vì sao bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu trượt chức bộ trưởng bộ y tế?

Image 1. Bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu. Ảnh tư liệu.

Vào mùa dịch, dân Việt truyền tai nhau rằng, bác sỹ tài đức Nguyễn Lân Hiếu sẽ là bộ trưởng bộ y tế tiếp theo. Nhưng cũng có những người bi quan nói rằng, mùa này bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu không thể lên được, mà cũng không nên lên.

Đạo Đức kinh của Lão Tử là một tác phẩm có những bài phần bàn về xã hội rất hay. Ông nói rằng đạo mỗi ngày sẽ một giảm xuống. Trong vật lý, biên độ của con lắc lò xo mỗi ngày một giảm dần. Nếu ta phát động cho nó một lực mạnh đến đâu nữa, dao động là tắt dần. Y như cõi nhân sinh mà cổ nhân dùng bằng một từ rất hay mang màu sắc tôn giáo: Thời hạ ngươn.

Việt Nam đang ở cuối thời thượng ngươn. Nếu vượt qua được, sẽ đến đầu thời thượng ngươn. Kịch hay đang đến rất gần.

Việt Nam đang ở cuối thời hạ ngươn. Thời hạ ngươn là thời đạo đức suy đồi, hiểu theo cả nghĩa thông tục lẫn nghĩa siêu hình. Vào thời này, loại người như bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu làm sao lên được. Chúng tôi đã biết từ trước khi chuyện đó xảy ra.

Dù sao, tính dân chủ trong nội bộ của các bộ ngành, trong đó có bộ y tế, đang được cải thiện. Đa nguyên trong bộ y tế không phải là chưa có, nó đã có rồi. Cho nên bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu mới trúng đại biểu quốc hội.

Vào thời này, người giỏi, có tâm, nên ngồi ở nhà. Người giỏi, vật tốt sẽ để dành cho thời cuối cùng. Ví dụ, lễ Vượt Qua Giao Ước Mới, mà Đức Chúa Giê-su lập ra, sẽ được tái lập trong thời sau rốt. Người tài như bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu, lúc đến thời thượng ngươn, chắc chắn sẽ được lên làm bộ trưởng bộ y tế.

Trong số các lực lượng tình báo trên thế giới, tình báo Mỹ là tình báo giỏi về văn chương nhất. Tình báo Trung Quốc chuyên cướp ngai vàng và cài cắm người vào các vị trí. Tình báo Mỹ không làm như vậy. Tình báo Mỹ đã cài cắm thành công nền văn hiến Mỹ vào đây nước Việt Nam: “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Đấng Tạo Hoá ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong số đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Trong mùa dịch, nhà nhà, người người mong bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu lên làm bộ trưởng y tế, cuối cùng lại trật. Ông bà ta nói: Sự bất quá tam (quá tam ba bận). Nghĩa là, sự việc không thể lặp lại quá 3 lần. Niềm mong mỏi của dân Việt về một bác sỹ tài năng, đạo đức lên làm bộ trưởng bộ y tế sẽ thành hiện thực, không gần thì xa.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 08 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn), Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

tonphi2021@hotmail.com.

3 comments

  1. Cả nhà làm ngành y nên mình hay đọc sách y học. Mình là bs và có 2 con trai làm bác sỹ thấy bạn có bài viết về thầy Hiếu và mình muốn kết bạn với bạn!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s