Vì sao kỹ sư đại học Pháp giỏi hơn kỹ sư đại học Việt?

Ảnh: Hai vị giáo sư Pháp đang cầm trên tay cuốn L’ethique protestante et l’esprit du Capitalisme của nhà văn Tôn Phi.

Cùng là bậc đại học, sinh viên Pháp được thực tập trên những cỗ máy có trị giá hàng trăm triệu đô-la Mỹ. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, kỹ sư Pháp chắc chắn sẽ giỏi hơn kỹ sư Việt Nam, những người học chay (hoàn cảnh không cho phép có những cỗ máy đắt tiền để dạy và học).

Kỹ sư, giáo sư vật lý Pháp rất giỏi văn chương. Kỹ sư Việt Nam, cho cuốn sách văn chương chưa chắc họ đã lấy. Nghe nói có tác phẩm xuất sắc là họ sẽ tìm và đọc. Như các giáo sư Pháp trên đây. Nghe nói bên Việt Nam có một sinh viên ra được một tác phẩm xuất sắc, họ phải đến và tìm đọc. Xong chụp hình khoe với bạn bè năm châu.

Mua sách tại: tonphi2021@hotmail.com.

Số tài khoản: 142720499-Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Giá sách: 500. 000 VNĐ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s