Vì sao nói, Kinh Thánh là một hiện tượng biến tán huyền ảo?

Thành ngữ Tàu có câu: “Chiêm chi tại tiền, hốt nhiên tại hậu.” Cứ ngỡ là ở đằng trước, thoắt cái đã ở đằng sau.

Mọi giả thuyết có lý đều là hợp lý. Cho nên đôi lúc bạn đừng quá quan tâm đến tiểu tiết đúng sai. Mà hãy nhìn tổng quát, toàn diện vấn đề.

Có những đoàn tthể, tổ chức, mới ngày hôm qua còn bị tính là tà đạo. Ngày hôm nay đã là di sản quốc gia, hoặc di sản văn hóa thế giới. CChúng ta cần sống đủ lâu để thấy sự dịch chuyển của thời đại đến lạ kỳ.

Kinh thánh : “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng Cha”.(sách Giăng, đoạn 14, câu 6.)

One comment

  1. Chỉ có lời Kinh thánh là LẼ THẬT= Chân lý. Mọi tư tưởng, lý luận là triết lý, mà triết lý có tồn tại mãi, tồn tại mọi nơi đâu? Lời Chúa, lời Kinh Thánh là chân lý. Chân lý thì vĩnh hằng.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s