Đọc sách Giáo trình văn học Trung Quốc của tác giả Tôn Phi.

Nhà văn Tôn Phi, tác giả sách Giáo trình văn học Trung Quốc (ISBN: 979-8781707553) chuẩn bị giao sách cho khách.

Nhà văn Tôn Phi, một buổi sáng tại quận 7, năm 2022.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Một bạn nữ đã nhận bản đầu tiên của sách Giáo trình văn học Trung Quốc.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Bạn có biết? Các sách của nhà văn Tôn Phi có thể nâng cấp được, ví như ngôi nhà có nền đá vững chắc, có thể xây lên 2 tầng, 3 tầng.

Giá sách:

Sách PDF: 250.000 VNĐ.

Sách in: 400.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản Tôn Phi.

Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s