Giáo dục đại học, đào tạo nhân viên văn phòng hay đào tạo hướng đạo sư?

Một thế hệ trong giáo dục là 20 năm. Trong 20 năm ấy, nếu trong xã hội xuất hiện được khoảng 03 hướng đạo sư thì được kể là thành công.

Nhân viên văn phòng, đến giờ điểm danh thì về và trong khi làm việc chẳng có động lực gì để sáng tạo. Họ hài lòng với một nhịp độ có sẵn và khối lượng công việc có sẵn.

Mùa dịch vừa qua, những người phản đối kist test không phải là người trong ngành y tế mà là từ những ngành khác sẽ. Điều đó cho thấy, lâu nay ngành y tế đã đào tạo ra được hàng vạn nhân viên văn phòng hạng vừa và hạng trung.

Đi song hành với tư tưởng giáo dục nhân viên văn phòng là văn hoá tin đồn và văn hoá cán bộ xã ấp. Văn hoá tin đồn để khi xảy ra chuyện thì không ai phải chịu trách nhiệm. Văn hoá cán bộ xã ấp để bảo toàn quyền lợi. Kéo theo đó là bạn bằng giả. Hàng vạn kỹ sư Bách Khoa không ai làm nổi kist test. Trong văn học thì đó là sự bế tắc: Hội nhà văn không thể bán sách của mình mà suốt ngày đi xin trợ cấp ngân sách, vì thiếu những chương trình làm việc sáng tạo.

Xã hội không có hướng đạo sư và cũng chẳng cần hướng đạo sư, cơm ăn ngày 3 bữa được rồi.

Trong xã hội nước Việt, vào các thời luôn có hướng đạo sư, như Lương Kim Định, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Viết tại quận 1, Sài Gòn, 11/08/2022

Tôn Phi

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s