Truyện ngắn: Nhà văn Việt Nam giàu có.

Tôn Phi.

Chuyện kể rằng, năm 2025, Việt Nam có tự do. Chỉ trong một đêm, nhà văn Tôn Phi bán được 200 000 cuốn Việt sử đại cương. Sách này mỗi cuốn ông Tôn Phi in hết 80 000 VNĐ, bán ra 400 000 VNĐ. Trừ ra tất cả các chi phí, sau một đêm, ông Tôn Phi lời 500 triệu VNĐ, trở thành nhà văn giàu nhất Đông Dương.


Đến nỗi, ban sử học của nhà nước không thể cạnh tranh nổi với một mình Tôn Phi. Người ta mua sách sử của Tôn Phi về để cho con học.

Đội ơn Trời, mưa đã ngừng rơi & nắng đã rực lên lấp lánh sau những làn mây.

Bộ Giáo Dục hãy viết lại sách giáo khoa lịch sử kèm theo bản đồ cổ về lịch sử định cư & mất đất của người Việt, cả ở ven biển & đảo Hải Nam nữa để con cháu nước Việt ý thức lại về thân phận & nghĩa vụ của mình mà cố gắng. (Cô giáo Hoàng Kim Bảo).

Cô giáo Hoàng Kim Bảo.
Bản đồ nước Nam Việt cổ của Triệu Đà.

Truyện ngắn viết tại Sài Gòn, thứ Năm ngày 11 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s