Vì sao nói chữ Quốc Ngữ là một loại linh tự?

Chữ Nho là một linh tự. Hết thảy những người học chữ Nho đều biết điều này. Giáo sư Đoàn Lê Giang, tiến sĩ văn học đang giảng dạy tại trường Khoa học xã hội và nhân văn nói: “Nhìn chung, những người học chữ Hán (chữ Nho) có nhân cách tốt hơn.”

Sang thế kỷ XX, người Việt Nam nhận được chữ Quốc Ngữ. Chữ Quốc Ngữ có phải là linh tự không? Thưa là có.

Tiếng Việt là một tiếng có dấu giọng (xem trong sách An Nam hay là những người bị lãng quên). Vì vậy, các cách cải tiến chữ Quốc Ngữ để học sinh khỏi phải đánh vần là bốc phét.

Trong đó, chữ Bùi Hiền là một sự thảm hại.

Chữ 4.0 (Kiều Trường Lâm- Trần Tư Bình) không thể coi là phát minh được, vì nó không thể hiện được dấu giọng của người Việt.

Sài Gòn ngày 11 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s