Lại tiếp tục bàn về ngày thánh của Đức Chúa Trời.

Cho đến nay, chủ đề ngày nghỉ của Đức Chúa Trời là ngày nào trong tuần vẫn đang còn chưa phân định rạch ròi trong công chúng như một biểu thức toán học phổ thông.

Để tìm ngày nghỉ, phải dò trong Kinh Thánh. bài này của tôi giới thiệu các trường phái chính yếu để quý vị lựa chọn. Ở đây không có lập trường phe phái.

Phái Cơ-đốc phục lâm nghỉ ngơi trong ngày Sabath. Do Thái giáo truyền thống cũng nghỉ ngơi trong ngày Sabath.

Phái Công giáo, và hầu hết Tin lành nghỉ ngơi trong ngày Chủ nhật.

Một số cá biệt nghỉ ngơi từ chiều thứ Sáu.

Một số rất nhỏ, coi ngày nào trong tuần cũng như nhau.

Khi ta dùng chữ Tin Lành viết hoa, tức là ta đang gọi chung về hàng trăm hàng ngàn giáo phái ngoài xã hội. Giáo phái nào cũng xưng mình là truyền nhân chân chính của Đức Chúa Trời, khiến cho thành viên, trừ nnhững người xuất sắc, thì không thể nào tự phân biệt được đúng sai.

Kinh Thánh, từ Cựu ước cho đến Tân ước, đề cập đến nghỉ ngơi, nhóm họp, tranh luận giảng dạy thần học trong ngày Sabath, tức thứ Bảy. Không có chỗ nào đề cập đến nghỉ ngơi trong ngày Chủ nhật.

Ở Việt Nam, một nhạc sỹ tên tuổi là Trịnh Công Sơn, rất nhiều người nghe theo, đã lầm lộn giữa ngày Chủ nhật và ngày Chúa nhật. Ông viết: Đi về giáo đường ngày Chúa nhật buồn. Hỡi ôi, ngày Chúa nhật là thứ Bảy chứ sao là Chủ nhật. Và, ngày thứ Bảy phải vui, đó là ngày Chúa lấy làm hài lòng, chứ sao lại làm ngày buồn?

Lịch sử ngày Sabath như sau. Trong buổi sáng thế, Đức Chúa Trời tạo ra tuần bảy ngày và nghỉ ngơi trong ngày Sabath. Đến thời Môi-se, ngày Sabath từ văn hóa kinh nghiệm trở thành luật bắt buộc. Sang thời Chúa Giê-su, có cách tân trong ngày Sabath, song Chúa và các môn đồ vẫn giữ ngày Sabath. Thời đại thiên hạ đại loạn hôm nay, ngày nghỉ vẫn là ngày nào?

Trận lụt vừa rồi xảy ra cho thấy một xã hội thủ đô Seoul, Hàn Quốc giàu nghèo chênh lệch quá đáng. Điều này sẽ không xảy ra tại Do Thái, một nước tuân thủ luật nghỉ ngơi trong ngày thứ Bảy. Người ta nói, Hàn Quốc đạo tùm lum, là nước tin lành trẻ không thống nhất tinh thần bằng nước có truyền thống lâu đời như Do Thái.

Dẫu sao, Hàn Quốc cũng đỡ, vừa rồi chế tạo thành công vệ tinh, phóng được lên trên trời.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 12 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

One comment

  1. Ngày nay ta thấy chẳng có giáo phái Cơ đốc nào nghỉ cả …7 ngày làm việc cả 7… ( kể cả Tin Lành hay Cơ Đốc Phục Lâm không làm đúng theo lời Thiên Chúa)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s