Sách Tư duy quân sự của người Mỹ.

Tôn Phi tại quận 7. Ngày 13/08/2022

Nhà văn Tôn Phi, tác giả sách Tư duy quân sự của người Mỹ, chuẩn bị giao sách cho khách yêu.

Quân đội Mỹ, luôn muốn cho các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tiến hành tổng tuyển cử, đúng ý đẹp của Đức Chúa Trời.

Sách được độc giả trong ngoài nước đánh giá cao về chất lượng học thuật, chất lượng academic. Đồng tác giả của nó, nhà báo Trương Mỹ Loan, đang làm việc cho một cơ quan thông tấn có số lượng độc giả vào loại lớn nhất toàn cầu.

Ảnh bìa sách Tư duy quân sự của người Mỹ. Tác giả Tôn Phi và Trương Mỹ Loan.

Chúng ta hãy cùng cám ơn nước Mỹ, đã làm xuất sắc vai trò của một đất nước được Đức Chúa Trời đặt làm đế quốc, tể trị toàn bộ quả địa cầu. Một quốc gia đã mang lại cơ hội học tập và điều kiện làm giàu cho tất cả mọi chúng dân, cũng như bảo vệ môi trường.


Giá: 400.000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Giao sách trong 3-4 ngày.

Đặc biệt sách PDF giá chỉ 250 000 VNĐ. Giao sách sau 30 phút.
Email đặt sách: tonphi2021@hotmail.com

Khiếu nại tác phẩm: tmyloan1812@gmail.com.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s