Chúng tôi đã lấy tinh thần của Kinh Thánh để làm nên sách Việt sử đại cương.

Ảnh: Các bạn sinh viên đang đọc sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Chúng tôi đã lấy tinh thần của Kinh Thánh để viết nên sách Việt sử đại cương. Điều này làm nên sự thành công của nhóm tác giả đại học Văn Khoa Sài Gòn.

Trong sách này có nhắc qua về Hữu thể và tự do của tác giả Nguyễn Huy Canh.

Có người nói “Việt sử đại cương” của tác giả Tôn Phi tốt hơn “Việt Nam sử lược” của thủ tướng Trần Trọng Kim, nói vậy là động viên nhau quá đáng. Ưu điểm của Việt Nam sử lược là lớp lanh gọn ghẽ, một biên khảo có độ dày. Song nhược điểm của Việt Nam sử lược là thiếu con mắt triết. Vào thời đó (năm 1920), nền thần học chỉ dừng lại ở mức đó, cho nên thủ tướng Trần Trọng Kim viết được như vậy đã là giỏi rồi. Vào thời của chúng tôi, nền thần học đã cực kỳ phát triển, có thể nói là đã phát triển cực đại ở Hàn Quốc, cho nên việc làm sử từ khó hoá ra vô cùng dễ dàng.

Tóm lại là bạn đọc nên có trong nhà 2 cuốn sử: Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim và Việt sử đại cương của Tôn Phi, tiến sĩ Phạm Cao Dương. Nhiều cha mẹ ở Sài Gòn đã mua sách Việt sử đại cương về cho con học, để con có kiến thức và tầm nhìn lịch sử cách căn bản.

Ảnh bìa sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Đạo của Đức Chúa Trời là đạo của những điều bất ngờ. Mới trông thấy đằng trước, thoắt cái đã ở đằng sau (“Chiêm chi tại tiền, hốt nhiên tại hậu”.)

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng 05 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn, tác giả sách Việt sử đại cương.

Giá bán:

Sách Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim: 380.000 VNĐ.

Sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi: 450.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Email đặt sách: tonpho2021@hotmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Điện thoại hỗ trợ: +84344331741 (Viber, Zalo, Phone, gặp ông Tôn Phi).

Trân trọng cám ơn quý bạn.

bia-sach-viet-su-dai-cuong-1

Đặt mua sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 400.000 VNĐ.

19,56 US$

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s