Chuyện mẹ Ma-ri và cụ tiên tri Si-mê-on.

Mẹ Ma-ri đưa con cho cụ tiên tri Si-mê-on bồng.

Cụ nói với mẹ rằng: “Gươm sắc sẽ đâm thấu lòng bà.”

Quả thật, hài nhi Giê-su bị người đời chửi rủa. Làm cha làm mẹ như thế thật đau lòng. Khi hài nhi Giê-su bị đóng đinh trên cây thập tự, nỗi đau trở nên cùng cực.

Khi Chúa Giê-su phục sinh, vinh quang tỏa khắp. Mẹ Ma-ri hết đỗi tự hào về con trai mình.

Nhưng mẹ Ma-ri vẫn không phải là mẹ của loài người. Mẹ loài người có tên là Giê-ru-sa-lem.

Các bạn hãy tìm hiểu về lễ Vượt Qua giao ước mới của Cha An-Xang-Hồng và mẹ Giê-ru-sa-lem.

Nếu bạn lên mạng gặp mấy bài văn triệt hạ nhân cách của nhà văn Tôn Phi thì bạn chớ nên ngạc nhiên. Hoặc nếu bạn gặp những ban ngành tố cáo nhà văn Tôn Phi theo tà đạo thì cũng chớ nên ngạc nhiên. Bạn đọc sẽ ngạc nhiên nếu biết nhà văn Tôn Phi đã từng bị tra tấn.  Những sự đó phải xảy ra để ứng nghiệm ông Tôn Phi là người chép sử cho dân tộc Việt Nam.

Đến giờ phút này, không ai sợ ai nữa. “Hãy dấy lên và sáng lòe ra.” (Ê-sai chương 60 câu 1). 

Viết tại Quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s