Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn sáng.

Sáng nay, bác Diệp, sếp cũ của bố Phi mời bố Phi đi ăn sáng.

Hai bố con bé Bảo An trang điểm xong ra phố.

Đến nơi; bác Diệp đợi sẵn rồi. Bé Bảo An và bố Phi gọi hai tô bò kho khổng lồ, bắt bác Diệp tiền.

Bảo An, con gái của ông Tôn Phi, chủ tập đoàn Charlie, được tất cả mọi người cưng chiều.

Bé Bảo An có một con mèo con, do bố Phi mang về. Sáng nay bé sẽ đi tìm mèo về để cho mèo ăn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s