Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn tối.

Thời trước, quan ngự sử phải ở trong triều đình. Ngày nay, quan ngự sử không cần ngồi trong triều đình nữa, vẫn có thể viết được sử.

Gia đình Charlie là một gia đình như vậy. Bác Nguyễn Duy Khoa ở Bình Thuận, bạn của bố Phi nói: “Tôn Phi sẽ là sử gia lớn nhất của thế kỷ XXI.” 30 năm sau sẽ có người vượt Tôn Phi nếu từ bây giờ Tôn Phi phải đứng yên.

Tối hôm nay, bố Charlie và mẹ Charlie đãi các bạn cùng lớp của cả hai bố mẹ tại nhà hàng Dahi Handi. Nhà hàng Ấn Độ này rất thân thiết với gia đình Charlie.

Cảm tạ Chúa, ngày nào cũng có người mua Việt sử đại cương. Nhưng cuốn sách bố Phi thích nhất vẫn là cuốn sách đầu tay, “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản”. Cuốn sách này, bố và mẹ đứng ở ảnh bìa. Con gái tự hào đi khoe với tất cả các bạn.

Tại nhà hàng Dahi Handi, Tôn Phi hay giới thiệu sách Phân tích Truyện Kiều cho bạn bè.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s