Chân dung nhà tư bản: Mọi giả thuyết có lý đều là hợp lý.

Có hai nhà tư bản. Một nhà tư bản Mỹ và một nhà tư bản Trung Quốc. Họ cùng được đàn em báo tin rằng, có một người Do Thái nảy ra ý tưởng bay lên mặt trăng.

Nhà tư bản Trung Quốc nghĩ:

– Đồ điên. Rảnh rỗi. Thôi dẹp đi.

Hồi đó là nửa sau thế kỷ XIX.

Nhà tư bản Mỹ nghĩ:

– Người này là ai mà dám suy nghĩ đến như vậy? Gọi nó đến cho ta. Cấp cho nó 1 triệu đô trước.

Mặc dù mới là ý tưởng.

Ở đây, chúng ta thấy rằng, mọi giả thuyết có lýđều là hợp lý. Vào thế kỷ XX, chiếc du thuyền đầu tiên bay lên mặt trăng. Nhà tư bản Mỹ kia thắng đậm, thu về hàng tỷ đô-la.

Tôi đã cầm phát minh của mình để đi xin tiền. Phải nói là mặt dày. Ngày hôm nay, những kẻ chửi tôi mặt dày lại phải đến xin tiền của tôi.

Các bạn ạ. Mọi giả thuyết có lý đều là hợp lý.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s