Giá trị của kinh điển dân tộc trong cuộc sống hôm nay.

Ảnh: Nhân viên của tập đoàn Charlie tại Barain.

Kinh điển dân tộc cần thiết cho sự trường tồn của một dân tộc, điều mà các chế độ thái thú muốn tiêu diệt. Thiếu kinh điển dân tộc, đời sống trở nên vô hướng, vô hồn.

Vì sao cùng là kỹ sư mà kỹ sư Hàn Quốc giỏi hơn kỹ sư Việt Nam? Vì kỹ sư Hàn Quốc am tường kinh điển dân tộc.  

Xem trong các kinh điển dân tộc, chúng ta tìm được lời chỉ dẫn cho cuộc sống hôm nay. Đừng mơ ước cao xa nếu không am tường kinh điển dân tộc. Ra biển lớn sẽ bị đồng bạn lừa.

Nền giáo dục yếu kém biện minh bằng môn kỹ năng mềm. Danh từ khoa học không có từ “kỹ năng mềm”. Chúng tôi, các tác giả của sách Triết lý giáo dục, khẳng định với quý vị rằng môn học “kỹ năng mềm” không thể thay thế được môn “kinh điển dân tộc”. Nhà xuất bản Sống Mới của chúng tôi đang dẫn đầu về xuất bản các sách về kinh điển dân tộc hôm nay. Năm 2021, tác giả Lê Minh Tôn (Tôn Phi) ra được sách Giáo trình văn học dân gian. Đây được coi là một thành công.

Ảnh bìa sách Giáo trình văn học dân gian của tác giả Tôn Phi.

Ngày hôm nay, các du học sinh Việt Nam ở Âu-Mỹ bơm dòng máu mới vào trong nước, cộng với lực lượng trong nước phát ra, báo hiệu một đợt phục sinh chưa từng có trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mà chúng tôi gọi đó là thời đại hoàng kim.

Trong thời đại hoàng kim, con người được thỏa thuê phát triển các chiều kích. Về vật chất, đó là đầu tiên một cuộc đời êm ấm, về văn hoá, đó là chủ đạo của dân tộc. Để chuẩn bị cho thời kỳ này, mỗi người Việt trong chúng ta cần chuẩn bị kỹ về kinh điển của dân tộc Việt Nam.

Ảnh: Nhân viên của tập đoàn Charlie tại Barain.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Ảnh bìa sách Các motif trong văn học dân gian của tác giả Tôn Phi.

Đặt mua sách:

Giáo trình văn học dân gian của tác giả Tôn Phi. PDF: 250 000 VND. Sách in: 400 000 VND.

Các motif trong văn học dân gian của tác giả Tôn Phi. PDF: 250 000 VND. Sách in: 400 000 VND.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s