Truyện ngắn: Chiếc máy in đầu tiên của tập đoàn Charlie.

Ảnh minh họa tư liệu.

Chuyện kể rằng, ông Charlie, tức ông Tôn Phi, đã khởi nghiệp trong một điều kiện vô cùng gian khó.

Đây là chiếc máy in đầu tiên của tập đoàn xuất bản Charlie. Chiếc máy in đen trắng, vì hồi đó ông Charlie chưa có tiền. Chiếc máy này chỉ có in bản thảo cho chính tác giả đọc, chứ không thể in bản giao cho khách đọc được.

Cậu kỹ thuật viên của tập đoàn Charlie. Cậu cũng đồng thời là một nhà khoa học. Sách Nền nhân bản Nho giáo của ông Tôn Phi in trên chiếc máy in này, do chính cậu này biên tập.

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của những điều bất ngờ. Vậy, cả cơ ngơi ngày hôm nay của Tập đoàn xuất bản Charlie bắt đầu bằng một mệnh đề: Mọi giả thuyết có lý đều là hợp lý.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi – Chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

Contact author: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s