Người giỏi sử nhất nước Việt Nam: tiến sĩ sử học Phạm Cao Dương.

Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn. Thời đại của Nguyễn Du và thời đại của chúng ta. Tiến sĩ Phạm Cao Dương.
Người giỏi sử nhất nước Việt Nam hiện nay là tiến sĩ Phạm Cao Dương. Ông nổi tiếng với tác phẩm Đế quốc Việt Nam.

Nhà văn Tôn Phi, chủ nhân Tập đoàn xuất bản Charlie trân trọng giới thiệu.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s