Những điểm mới trong sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

Ngày hôm nay, ông Ngô Hữu Chương, một nhà giáo kỳ cựu thuộc đại học Văn Khoa Sài Gòn những năm 1970, mua ủng hộ tác giả Tôn Phi cuốn Phân tích Truyện Kiều.

Phân tích Truyện Kiều của tác giả, nhà văn Tôn Phi lần này không quan trọng Thuý Kiều, Kim Trọng là người Việt Nam hay người Trung Quốc. Tác phẩm cũng không quan trọng quần xì líp của Thuý Kiều màu đỏ hay màu hồng, hoặc Vương Quan đã đủ tuổi vị thành niên hay chưa. Phân tích Truyện Kiều của Tôn Phi là một thao thức về cõi nhân sinh, với kiếp người đầy biến động.

Từ hai bà Trưng đến hai nàng Kiều, thương thau dân tộc

Vương Thuý Kiều đã bán mình để chuộc cha, Vương viên ngoại. Chúa Giê-su, Thượng Đế, hy sinh thịt và huyết chí thánh của ngài, để cứu chuộc bạn. Lễ Vượt Qua giao ước mới chỉ có giá trị trong ngày 14 tháng giêng lịch Nissan, nơi Chúa Giê-su đã cử hành. Nhiều giáo hội đã bãi bỏ nó, chẳng hạn như đổi lễ Vượt Qua thành lễ Nô-ên. Trong mọi cuốn sách của mình, nhà văn Tôn Phi đều giới thiệu Hội thánh của Đức Chúa Trời, nơi duy nhất có giữ lễ Vượt Qua giao ước mới Đức Chúa Giê-su đã lập tại phòng cao của Mác. Năm 325, tại công đồng Nicea, người ta đã bỏ lễ Vượt Qua giao ước mới. Năm 1948, đấng An-Xang-Hồng đã tái lập được lễ Vượt Qua giao ước mới.

Ngày hôm nay tôi bán được 2 cuốn sách, được cho 2 phần cơm. Tôi chia sẻ lại 2 phần cơm đó với những người bạn bảo vệ cùng phòng. Dân tộc Việt Nam đang ở trong khúc cua của lịch sử. Chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi, tác giả sách Phân tích Truyện Kiều.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s