Truyện ngắn: Bố và con gái đi ăn tối.

– Bố Phi ơi. Bố có tiền không?

– Bố Phi làm gì có tiền. Bao nhiêu tiền kiếm được từ bán sách, bố Phi nộp cho mẹ M. hết cả rồi. Xin mẹ M. ấy, mẹ M. mới là nhiều tiền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s