Truyện ngắn: Con gái Bảo An đọc sách Đường thi quốc âm cổ bản.

Nhà mình có điều kiện, nên con gái Bảo An xin sách gì, bố Phi cũng cho tiền để bé đi mua.

Tiếng Việt bao gồm một nửa chữ Hán, một nửa chữ Nôm. Cho nên, ngôn ngữ của các bé không thể hoàn thiện trước năm 18 tuổi. Bố Phi là chuyên gia đầu ngành văn học mà ngôn ngữ chỉ hoàn thiện năm 28 tuổi. Nếu có em bé nào đạt điểm 10 môn văn thì đó là bốc phét.

Trong tập đoàn Charlie, nếu cô nào xin tiền mua sách thì ông Tôn Phi cũng cho. Tại đây, chúng tôi quan niệm rằng, không được tiếc tiền cho việc học. Cái giá của sự ngu dốt còn lớn hơn thế gấp nhiều lần. Bố Phi quan niệm. Cho con ăn no, thịt bò chứ không phải đau muống, ở nhà rộng, thì con mới học giỏi và phát triển được.

Mùa dịch, trong số các bạn trong lớp của bé Bảo An, chỉ có nhà bé có tiền mua sách.

Ảnh bìa sách Đường thi quốc âm cổ bản của tác giả Nguyễn Xuân Diện, một cuốn sách Tôn Phi rất yêu thích.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s