Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn tối.

Ảnh bìa sách Gia đình Charlie của tác giả Tôn Phi.

Hôm nay; có mấy đứa em họ của bố Phi bên Pháp về. Bố Phi tổ chức tiệc 18 tháng 08 tại nhà hàng Ấn Độ Dahi Handi.

Nhân viên của quán, từ cô lao công người Việt, đến anh đầu bếp người Philippines, ai cũng biết bố Phi, vì ai cũng được bố Phi lì xì. Chỉ cần 5000, 20000 lì xì cho họ thôi, họ cảm thấy như được động viên và biết ơn mình suốt đời.

“Chuyện anh mở hiệu sách bên Seul thế nào rồi?” Bà Charlie hỏi!

“Lệ Xuân chạy được giấy phép rồi.” Ông Charlie trả lời”.

Bài viết đã được đưa vào sách Gia đình Charlie của tác giả Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s