Khách đang đọc sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

Ảnh: Khách đang đọc sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi. Mời các bạn tìm đọc.

Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn, thời đại của Nguyễn Du và thời đại của chúng ta.

4 năm học đại học ngành văn

Sau đó học ngành triết văn

Tốt nghiệp hạng ưu tú.

Tác giả Tôn Phi viết cuốn sách này bằng tất cả tâm lực tuổi thanh xuân.

Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của nhà văn Tôn Phi.

Trong tác phẩm giảng văn này, tác giả Tôn Phi sử dụng phương pháp tỉ giải số sánh và nghệ thuật lát cắt mỏng. Vậy bạn đang đi cùng tôi theo lối chân minh triết. Chúng ta cùng ủng hộ tinh thần ham học hỏi đáng được trân quý của bạn đọc Huy Hoàng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 20 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741.

Giá bán:

Sách PDF: 250.000 VNĐ.

Sách in: 400.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s