Mua hàng laptop Mỹ về Việt Nam theo yêu cầu

HP Core I3 mới đập hộp của tập đoàn Charlie:

Chúng tôi có cả các loại máy cấu hình cao, dành cho kỹ sư và thiết kế viên.

Bạn cần laptop loại nào, đơn giản hãy viết thư hoặc nếu gấp thì gọi điện cho chúng tôi:

Tonphi2021@hotmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s