Giới thiệu sách Manufacturers (Danh bạ các nhà sản xuất ) của tác giả Tôn Phi.

Thời gian qua, ông Tôn Phi được làm việc với các nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ, và được họ chỉ bảo tận tình. Ông Tôn Phi nảy ra ý tưởng, soạn một cuốn danh bạ để kết nối các nhà khoa học Việt Nam với các tập đoàn tư bản Âu-Mỹ.

Các nhà sản xuất này sẵn sàng giúp đỡ bạn khởi nghiệp công ty khoa học. Thông qua cuốn sách này, Tôn Phi kết nối giữa các trí thức Việt Nam với các nhà sản xuất, để họ mua chất xám cho Việt Nam với giá cao.

Sách dành cho những người có tư duy sản xuất, không dành cho những người có tư duy chiếm đoạt. Bạn Đính Hồng làm nghề gì, sách này kết nối bạn với doanh nghiệp trong nghề đó. Bạn Đính Hồng sống ở Việt Nam có thể làm việc được cho công ty Mỹ.

Giá sách: PDF: 250.000 VNĐ.

Sách in: 500.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499- ACB- Tôn Phi.

Các bạn ở nước ngoài đặt sách qua Paypal: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý bạn,

Nhà khoa học Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s