Sinh viên Việt Nam yêu sử và học sử.

“Để làm cho học sinh Việt Nam có thể yêu sử được là điều rất khó. Nhà văn Tôn Phi đã làm được điều này.”

Một quyển sách lịch sử hay là một quyển sách lịch sử trình bày được các vấn đề sao cho bạn đọc câu chuỗi được giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi đáp ứng được những điều kiện đó.

Bằng lối viết ngắn gọn, mỗi chủ đề chỉ 2 trang A4, triết gia Lê Minh Tôn đã nêu sự kiện, phân tích ý nghĩa thần học của sự kiện đó. Trong một số trường hợp cần thiết, chúng tôi có nêu niên đại của vấn đề.

Đọc sử của một quốc gia, một dân tộc, để biết về sử của một con người. Hằng ngày, các sự kiện diễn ra nối đuôi nhau và chúng ta phải chuẩn bị tâm thế nào để đón nhận những sự kiện đó. Theo tôi đó là thái độ biết ơn của thạc sĩ văn chương Hoàng Kim Bảo: “Xin Chúa cho chúng con được vui mừng tùy theo các ngày Chúa cho chúng con hoạn nạn”.

Tôi gửi cuốn sách của mình cho một người anh trong làng ở quê. Anh nói: “Đây sẽ là cuốn sách của mọi gia đình.”

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 08 năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn).
Tác giả đồng thời là chủ tịch của Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.
Liên lạc và góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

img_6449

Đặt mua sách Việt sử đại cương của Nhà văn Tôn Phi

price: 460.000 vnđ.

20,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s