Sức mạnh của lời cầu nguyện.

Cháu gái đọc Đường thi quốc âm cổ bản.

Có đứa chửi tôi (Tôn Phi) như sau: “Mày có bằng triết gia không mà mày tự xưng là triết gia”.

“Sinh viên ngành văn học thì làm gì có tư cách viết sách Cơ học lượng tử và mạng Internet”- Quản lý thị trường said.

Tôi là người duy nhất có một phát minh đẳng cấp quốc tế. Điều đó làm cho nhiều người không ưa. Ở sao cho vừa lòng người/ Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.

Nhìn chung, người không cầu nguyện thì không thể phát triển đường dài, mặc dù họ có vẻ ngoài ghê gớm.

Ngày hôm qua, tôi gọi điện Zalo với cô Hoàng Kim Bảo. Cô nói một câu trích trong Kinh Thánh cho tôi nghe rằng: “Xin Chúa cho chúng con được vui mừng tùy theo các ngày Chúa cho chúng con hoạn nạn”.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Bài viết đã được đem vào sách Sức mạnh của lời cầu nguyện của nhà văn Tôn Phi.

2 comments

  1. Tôn Phi là NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH không thể bàn cải trình độ kiến thức cao siêu của triết lý gia Tôn Phi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s